Algemene Voorwaarden

Matchday.nl is een spel gestart door vrienden, voor vrienden. Deelname aan Matchday.nl is alleen mogelijk door jezelf in te schrijven. Iedere inschrijving wordt handmatig beoordeeld. Tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving, is Nederlands recht van toepassing op de relatie tussen deelnemer en Matchday.nl, met betrekking tot alle aspecten van uw deelname aan Matchday.nl.

Matchday.nl zou in sommige landen kunnen worden aangemerkt als een kansspel, dat bij de wet verboden is. De Matchday.nl organisatie heeft het recht om naar eigen inzicht het spel Matchday.nl te beëindigen voor deelnemers in enig land als om welke reden dan ook blijkt dat het spel een mogelijke inbreuk zou maken op lokaal geldende wetgeving omtrent (kans-)spelen en gokken, of enig andere wetgeving, ofwel als Matchday.nl hierover geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag.

Matchday.nl brengt voor iedere inzet eenmalige, niet terugvorderbare administratiekosten in rekening. Om aan Matchday.nl te kunnen deelnemen dient de deelnemer Matchday.nl te voorzien van alle juiste gegevens op het moment dat daarnaar wordt gevraagd.

Alle door u opgegeven (persoonlijke) informatie wordt door Matchday.nl verwerkt met als doel het Matchday.nl-spel met u te spelen. Hierbij geeft u Matchday.nl nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op de Matchday.nl website te publiceren en voor e-mail te gebruiken. Indien u expliciet aangeeft over Matchday.nl geïnformeerd te willen worden, kunnen uw gegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derde partijen. In het geval u vragen heeft over de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

Matchday.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit uw deelname aan Matchday.nl, de beëindiging van uw deelname of de (tijdelijke) uitsluiting, bijvoorbeeld in geval van (juridische) actie van het bevoegd gezag of claims van derden, (tijdelijke) uitval van internetverbindingen, niet uitbetalen van prijzen in het geval Matchday.nl geïnformeerd wordt over een mogelijk in gebreke blijven jegens lokale wetgeving, of welke beslissing van Matchday.nl dan ook ten aanzien van uw deelname aan Matchday.nl.

Hoewel Matchday.nl grote zorgvuldigheid betracht ten aanzien van publicatie van informatie op de Matchday.nl website, kan Matchday.nl niet garanderen dat de informatie in alle gevallen correct en compleet wordt weergegeven, aangezien informatie zeer frequent verandert en bepaalde informatie door derden wordt geleverd. Matchday.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele onjuistheid of incompleetheid van informatie op de Matchday.nl website (waaronder onder meer uitslagen, standen en winnaars) of voor onjuiste verwerking van informatie. Matchday.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via de Matchday.nl website te benaderen zijn.

Winnaars in het Matchday.nl spel worden door Matchday.nl persoonlijk geïnformeerd. Aan de uitslagen, standen en winnaars die op de Matchday.nl website worden gepubliceerd kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot standen, individuele scores of winnaars en omtrent andere zaken kan Matchday.nl in voorkomende gevallen eenzijdig bindende beslissingen nemen. Correspondentie hierover is niet mogelijk.

Intellectueel eigendomsrecht rond Matchday.nl en alle relevante informatie, waaronder de Matchday.nl website berust bij de webmaster en tevens domeinnaamhouder.