Over Matchday.nl

Matchday.nl is 13 jaar geleden gestart. Onder vrienden werd het idee geopperd om wekelijks te gokken op een wedstrijd. Hierbij werd het initiatief genomen om een website op te zetten om je voorspelling van de wedstrijd op te kunnen slaan.

Zo gezegd zo gedaan. Matchday had de afgelopen jaren wekelijks 15 actieve leden. Wekelijks werd er door iedereen een uitslag voorspeld voor de match(of the)day.